แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 4
รูปแบบการผลิตและการตลาดฝรั่งคุณภาพที่เหมาะสมกับเกษตรกร ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561
พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561
พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ปี 2561
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2561
ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพวิถีชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน บ้านเสียว-บ้านดงบัง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
รูปแบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
12345678910...


The Thailand Research Fund (TRF) || Tel. : 02-298-0460 || E-mail : webmaster@trf.or.th